Зареждане...

Политропни и адиабатни охладители на въздуха

Политропни и адиабатни охладители на въздух

  При тези съоръжения използваме известния принцип за охлаждане на въздух чрез изпарително овлажняване с чиста филтрирана и омекотена вода. 

Ако водата е оборотна, каквато е за оросителни камери, получаваме адиабатен охладител. 

Ако използваме вода с предварително охлаждане ( под 20 градуса С ) получаваме политропен охладител.

  Във всички случаи ползвайте h - x диаграмата на Молиер за изчисляване на процеса и определяне на разхода на изпарената вода. 

  Овлажнената материална среда, която осигурява изпарителния процес е различна = виж различните видове охладители по-долу.