ЕКОТОП предлага на всички заинтересовани специалисти КНИГИ с автор проф. д-р инж. Димитър Киров

ЕКОТОП предлага на всички заинтересовани специалисти КНИГИ с автор проф. д-р инж. Димитър Киров

 

„ТОПЛИННО СТОПАНСТВО” – Разгледани са теорията и практиката на изграждане на топлинни стопанства в индустрията, битови и обществени сгради. Методологията е онагледена със схеми, фигури и снимки на инсталации, и съоражения. В теоретичен аспект са разработени темите за топлинна (енергийна) ефективност и приложение на балансовите методи.

Систематично са разгледани въпросите за източници на топлина, горивни инсталации, топлоносители, разпределителни устройства, тръбопроводи и елементи в топлинното стопанство, и топлинна изолация.                  

 ЦЕНА: 25 лв.

_________________________________

 

„ИНЖЕНЕРНА ЕКОЛОГИЯ” – Екологията е анализирана като интегрална наука, като основните разработки обхващат приложните инженерни аспекти.

Освен методологичните основи на инженерната екология са анализирани всички екологични системи, тяхното замърсяване и естествената им регенерация.

В отделна глава са разработени инженерните методи и средства за осигуряване на нормативни екологични условия.

ЦЕНА: 20 лв.

_________________________________

 

  „МИРИЗМИТЕ - ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА” – Представени са аспекти и анализи на познанието за миризмите като физически феномен. Въпросът е разгледан от техническа, екологична и физиологична гледна точка. Описани са характеристиките на известните източници на миризми.

Включени са оригинални изследвания и разработки на автора за класификация, оценка и разпространение на миризми!

Предложени са различни средства за редуциране и премахване на миризми.

ЦЕНА: 15 лв.     

_________________________________

ПРИ ЗАКУПУВАНЕ НА ТРИТЕ КНИГИ – ПРЕФЕРЕНЦИАЛНА ЦЕНА: 40 лв.

_________________________________