Сертификация по  Международно действащи стандарти!

Сертификация по Международно действащи стандарти!

Следвайки своя принцип за висока степен на организация и стремеж към непрекъснато развитие, включително подобряване на условията на труд и опазване на околната среда, фирма „ЕКОТОП” си постави за цел да внедри в своето управление Интегрирана система за управление на процесите.

През месец ноември 2020 год. фирма "ЕМ ЕС - СЕРТ България" ООД връчи оригинални бланки, с които удостовери, че в Системата за управление на фирма „ЕКОТОП” са внедрени следните сертификати:
- ISO 9001:2015 - Система за управление на качеството;
- ISO 14001:2015 – Система за управление на околната среда;
- ISO 45001:2018 – Система за управление на здравето и безопасността при работа.

Като непрекъснато развиваща се фирма „ЕКОТОП” чрез Интегрираната система за управление ще подобри своя производствен капацитет, ще предлага високо качество на продукцията си и ще се стреми към съвременно управление на проблемите по условия на труд и опазване на околната среда.

С това ще гарантираме устойчиво развитие на фирма „ЕКОТОП” в сферите на: Проектиране, разработка, производство, монтаж и обслужване на топлинни системи, вътрешно газоснабдяване, вентилация, климатизация и пречиствателни системи за въздух.