Зареждане...

Въздухопроводни клапи и решетки

Въздухопроводните клапи са предназначени за позиционно управление и регулиране на въздуховодни мрежи. Противопожарните клапи са автоматични и предотвратяват евентуално разпространение на огън през въздухопроводите към съседни помещения.

Статичните вложки се използват за еднократно първоначално регулиране на дебита във въздуховода, на който са инсталирани.

Регулиращите устройства служат за равномерно разпределение на въздуха  в помещенията. Използват се кръгли, квадратни и правоъгълни устройства.