Зареждане...

Вентилационни и климатични инсталации

Вентилационните и климатични инсталации представляват комплекс от съоръжения и елементи, чрез които в помещенията се поддържат чистота и подвижност на въздуха, като автоматично се регулират параметрите: температура, влажност, концентрация на прах и газове, шум, скорост на въздуха и други специални изисквания.

Изграждането на инсталациите се базира на правилно избран въздухообмен (виж вариантите на подаване и засмукване на въздух в помещение). Изборът на схеми за подаване и засмукване се прави от специалист по ОВК, в зависимост от предназначението на помещението и движението на конвективните потоци в него.

Вентилационните инсталации са местни или общообменни, хигиенни или технологични.

Климатичните инсталации са предназначени за технологични цели или за комфорт.