Зареждане...

Вентилационни и климатични инсталации

Вентилационните и климатични инсталации представляват комплекс от съоръжения и елементи, чрез които в помещенията се поддържат чистота и подвижност на въздуха, като автоматично се регулират параметрите: температура, влажност, концентрация на прах и газове, шум, скорост на въздуха и други специални изисквания.

Вентилационните инсталации са местни или общообменни, хигиенни или технологични.

Климатичните инсталации са предназначени за технологични цели или за комфорт.