Зареждане...

За дизелово гориво

С ниски емисии на вредни вещества. Вентилаторно разпръскване на горивото. Автоматично съотношение гориво/въздух. Вискозитет на горивото до 1,5°Е.