Зареждане...

EКОТОП История

От 1984 до септември 1989 г. основна част от екипа на Бизнес-група ЕКОТОП работи под наименованието Инженерингово ателие “ПРОТЕРМ”, поради държавните ограничения до този период.

Фирмата създадохме през септември 1989 г. със състав от 5 души.
Първият си монтажен обект реализирахме през ноември 1989 г.
Още в самото начало приехме принципа на пълния инженеринг - проучване, научно-техническо изследване, проектиране, производство, монтаж, гаранционен и извънгаранционен сервиз.

През декември 1992 г. основахме собствено производствено предприятие със складова база в полите на Стара планина - с.Локорско. През 1993 г. започна работа и мобилен сервиз за клиенти от цялата страна.
Също през 1993 г. създадохме първата специализирана научно - изследователска Лаборатория за иновационна дейност в областта на топлотехниката. През 1997 и 1998 г. Бизнес-група ЕКОТОП спечели и реализира успешно редица конкурси по програма PHARE.

През 1999 г. официално обявихме координирана дейност на фирмите в “БИЗНЕС - ГРУПА ЕКОТОП”. Същата година “Лойдс Регистър”, Лондон сертифицира Бизнес-група ЕКОТОП по ISO 9001 за високо качество на производствената и монтажна дейност. Сертификатът издаден от "Лойдс Регистър"  е валиден до 27.11.2020година.

През 2020година фирмата успешно разработи и внедри Интегрирана система за управление на качество/околна среда/здраве и безопасност при работа изградена на базата на международните ISO стандарти.

От 28.11.2020 г. фирма ECOTOP е сертифицирана съгласно ISO 9001: 2015, ISO 14001: 2015 и ISO 45001: 2018 от "ЕМ ЕС - СЕРТ България" ООД.

ЗА НАС