Зареждане...

ЕКОТОП Лаборатория

Специализирана Научно-изследователска и Изпитвателна Лаборатория за иновационна дейност.

От 1999 г. Бизнес-група ЕКОТОП се сертифицира по ISO 9001 съвместно с Lloyd’s Register Quality Assurance Limited – Англия.

От 28.11.2020г. Бизнес-група ЕКОТОП притежава последната версия на сертификатите за качество, околна среда, здраве и безопасност при работа в съответствие с ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 и ISO 45001:2018 издадени "ЕМ ЕС - СЕРТ България" ООД.

Лабораторията има стационарни изпитвателни стендове, както следва:

  • Стенд за изпитване на котли, изгарящи газ, нафта и твърдо гориво;

  • Стенд за изпитване на топлообменни апарати;

  • Стенд за изпитване на конвективни отоплителни тела;

  • Стенд за изпитване на слънчеви колектори;

  • Стенд за изпитване на вентилатори;

  • Стенд за изпитване на шумозаглушители;

  • Стенд за изпитване на филтърни материи и филтри.

 Снимка: Стенд за филтърни материи и филтри.

Лабораторията е съоръжена с модерна съвременна измервателна техника, позволяваща широк диапазон на научни и иновационни изследвания, както и сертификационни изпитания на редовна продукция.

ЗА НАС