Зареждане...

ЕКОТОП Производство

Авторски изделия, производство на Бизнес-група ЕКОТОП

 • електрически котли;
 • котли на мазут и нафта;
 • котли на твърдо гориво;
 • рекуператори;
 • регенератори;
 • топлообменни апарати;
 • пластинчати топлообменни апарати;
 • комбинирани и електрически бойлери за БГВ;
 • аксесоари за нафта;
 • гладкотръбни отоплителни тела;
 • топловъздушни апарати;
 • резервоари и ресивери.
 • слънчеви колектори;
 • комплект соларни системи за битова гореща вода, състоящи се от слънчев колектор, комбиниран бойлер и автоматика
 • пластинчати топлообменни апарати;
 • комбинирани бойлери за БГВ;
 • акумулатори за топла вода;
 • сушилни камери и др.
 • комбинирани степенни филтри за очистване на въздух и газове по сух метод;
 • комбинирани степенни филтри за прах и газове по мокър метод;
 • комбинирана система за пречистване на димни газове;
 • комбинирани смукатели за кухни;
 • местни смукатели;
 • всички видове филтри за аерозоли;
 • филтри с активен въглен;
 • автоматични барабанни филтри за аерозоли;
 • биговани филтри;
 • касетъчни филтри;
 • ръкавни специални филтри и др.
 • топловъздушни апарати;
 • въздухоразпределителни устройства;
 • анемостати;
 • текстилни и пластични въздуховоди;
 • въздухопроводи и въздухопроводни елементи;
 • топлинна изолация на въздухопроводи;
 • шумозаглушители;
 • филтри (хартиени, метални, ръкавни, барабанни);
 • филтриращи материи по EN и DIN – от EU 1 до EU 16;
 • съоръжения за вентилационни и климатични камери.

ЕКОТОП - Качеството и цените ще ви омаят!

ЗА НАС