Зареждане...

Инженеринг

ЕКОТОП предлага на клиентите си Инженеринг, който обхваща:

Посещение на обекта по покана;
- Проучване и формулиране на проблема, оценка на условията за изпълнение на съответната инсталация;
- Обсъждане на желанието на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (КЛИЕНТА) и предварителна икономическа обосновка;
- Изготвяне на Експертно становище с екологична и икономическа експертиза;
- По желание на КЛИЕНТА участие чрез консултинг, мениджмънт анализи и оценки;
- Заснемане и изготвяне на технически работни проекти за граждански, обществени и промишлени производствени предприятия;
- Конструиране на нестандартни съоръжения;
- Разработка на „Генерална концепция за реконструкция и модернизация” и част „Опазване и възпроизводство на околната среда”;
- Разработване на енергоефективни системи с вторични енергийни ресурси (ВЕР) и системи с използване на възобновяеми енергийни източници (ВЕИ);
- Екологични системи и опазване на околната среда;
- ОБСЛЕДВАНЕ И СЕРТИФИЦИРАНЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ ПО ОТДЕЛНО ЗА ЖИЛИЩНИ СГРАДИ И ИНДУСТРИАЛНИ ПРЕДПРИЯТИЯ;
- Анализ и оценка на всички видове аерозоли и прахови съвкупности;
- Иновации за каскадно модулни системи и хибридни системи за отопление, охлаждане и климатизация;
- Доставка от първа ръка на всички видове съоръжения и материали;
- Авторска изработка на стандартни и нестандартни съоръжения;
- Строително монтажни работи (СМР) на всички инсталации по част ОВК, ВиК, ЕЛ;
- Настройка и въвеждане в експлоатация;
- Гаранционно и следгаранционно обслужване;

УСЛУГИ