Зареждане...

Каталози

  • ЕКОТОП  - каталог (PDF)

    Индустриална топлотехника. Парокондензни стопанства. Котелни централи и топлотехническо оборудване. Изгаряне на отработени масла и други вторични горива. Обследване и сертифициране за енергийна ефективност промишлена вентилация и обезпрашаване. Вътрешни газоснабдителни системи. Ефективни топлинни системи и елементи. Отопление, вентилация, кондициониране Слънчеви и геотермални инсталации. Термопомпени системи. Пречиствателни системи за въздух. Охлаждане, изсушаване, овлажняване.