Зареждане...

КЛИЕНТИ

Наши клиенти са представители на бизнеса и индустрията, училища, дипломатически представителства, общини, спортни центрове, обществени сгради и задгранични обекти. Представяме Ви някои от тях.

МОНТАЖИ ЕАДМОНТАЖИ ЕАД

ПСТ ГРУП ЕАДПСТ ГРУП ЕАД

BERSHKABERSHKA

ZARAZARA

SMILE DESIGNSMILE DESIGN

CERAMIC PROCERAMIC PRO

ТРАНСПОРТ СТРОЙ AДТРАНСПОРТ СТРОЙ AД

ХИДРОБЕТОН ООДХИДРОБЕТОН ООД

БГМЕБЕЛБГМЕБЕЛ

ЕТ ЗДРАВКО ГЕОРГИЕВЕТ ЗДРАВКО ГЕОРГИЕВ

КЕРАМИНЖЕНЕРИНГ АДКЕРАМИНЖЕНЕРИНГ АД

CONTEX DROUZHBACONTEX DROUZHBA

АКТАВИС БЪЛГАРИЯАКТАВИС БЪЛГАРИЯ

АК МАГНИТ АДАК МАГНИТ АД

ЕКОМЕТАЛ ИНЖЕНЕРИНГ ЕООДЕКОМЕТАЛ ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД

СОФАРМАСОФАРМА

ЪРНСТ И ЯНГ БЪЛГАРИЯЪРНСТ И ЯНГ БЪЛГАРИЯ

Хотел ЕДИЯХотел ЕДИЯ

ССИК ЕООДССИК ЕООД

РЕГНУМРЕГНУМ

КАЛИСТРАТОВ ГРУП ООДКАЛИСТРАТОВ ГРУП ООД

MONZAMONZA

BLDBLD

ЕКСА АДЕКСА АД

GFK  BULGARIAGFK BULGARIA

ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКАПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА

ДЕВНЯ ТРЕЙД ООД ДЕВНЯ ТРЕЙД ООД

БАТПЕЛ ЕООД БАТПЕЛ ЕООД

УНИВЪРСЪЛ БИЛДИНГ КЪМПАНИ ЕООДУНИВЪРСЪЛ БИЛДИНГ КЪМПАНИ ЕООД

ТЕРМОСИСТ ЕООД ТЕРМОСИСТ ЕООД

АРТЕКС ИНЖЕНЕРИНГ АДАРТЕКС ИНЖЕНЕРИНГ АД

ДИ ЕС СМИТ БЪЛГАРИЯ АДДИ ЕС СМИТ БЪЛГАРИЯ АД

СБР – НК ЕАДСБР – НК ЕАД

МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК ЕАДМИНИ МАРИЦА-ИЗТОК ЕАД

КАМЧИЙСКИ ПЛОДОВЕ ООДКАМЧИЙСКИ ПЛОДОВЕ ООД

ЗЕТ И ЕМ ПРАЙВИТ КО. ООДЗЕТ И ЕМ ПРАЙВИТ КО. ООД

БУРГАСПЪТСТРОЙ АДБУРГАСПЪТСТРОЙ АД

ЯГОДА МЕД АДЯГОДА МЕД АД

ЦЕНТРОМЕТ АДЦЕНТРОМЕТ АД

ХЕЛИТРАНС СТРОЙ АДХЕЛИТРАНС СТРОЙ АД

ИСА 2000 ЕООДИСА 2000 ЕООД

ХЮНДАЙ ХЕВИ ИНДЪСТРИС КО. БЪЛГАРИЯ АДХЮНДАЙ ХЕВИ ИНДЪСТРИС КО. БЪЛГАРИЯ АД

РОУЗИ ПЛАНТС ЕООДРОУЗИ ПЛАНТС ЕООД

СКФ БЕРИНГС БЪЛГАРИЯ ЕАДСКФ БЕРИНГС БЪЛГАРИЯ ЕАД

ИЗОЛА ПЕТРОВ ЕООДИЗОЛА ПЕТРОВ ЕООД

ПАМПОРОВО АДПАМПОРОВО АД

ЕВРО ГЕЙМС ТЕХНОЛОДЖИ АДЕВРО ГЕЙМС ТЕХНОЛОДЖИ АД

РЕЗИДЕНЦИЯ НА РЕПУБЛИКА ИРАКРЕЗИДЕНЦИЯ НА РЕПУБЛИКА ИРАК

ПОСОЛСТВО НА РЕПУБЛИКА УКРАЙНАПОСОЛСТВО НА РЕПУБЛИКА УКРАЙНА

ГЛАВБОЛГАРСТРОЙ АДГЛАВБОЛГАРСТРОЙ АД