Зареждане...

Мениджмънт

OРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА ЦЕЛИЯ ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЦЕС

 

1. НЕПРЕКЪСНАТ КОНТРОЛ НАД ВСИЧКИ ФАЗИ И ЧАСТИ

2. ОСВОБОЖДАВАМЕ ИНВЕСТИТОРА ОТ ВСЯКАКВИ АНГАЖИМЕНТИ

3. ЗАЩИТАВАМЕ ИКОНОМИЧЕСКИЯ ИНТЕРЕС НА ИНВЕСТИТОРА

4. ОСИГУРЯВАМЕ НАЙ-ВИСОКО КАЧЕСТВО ПО ВСИЧКИ ЧАСТИ НА ПРОЕКТА

5. ПРОЕКТИРАНЕ, СЪГЛАСУВАНЕ, ОРГАНИЗАЦИЯ НА ТЪРГОВЕ, ДОСТАВКИ ОТ I-ВА РЪКА

6. ИЗПЪЛНЕНИЕ „ДО КЛЮЧ” НА АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛНИ И ИНСТАЛАЦИОННИ РАБОТИ