Зареждане...

Обезпрашителни системи и индустриални филтри

  • Филтри за газообразни флуиди с произволни замърсители – минерален прах, метален прах, фибропластинчат прах, индустриален прах  от всякакви производства, включително текстил, тютюн, хранителна промишленост, пожароопасни производства и други.
  • Комбинирани филтри с производителност от 1000 m3/h до 60 000 m3/h на тристепенно пречистване, включително:
  • Активен въглен;
  • Маслоулавяне;
  • Ръкавен филтър;
  • Джобен филтър;
  • Касетъчен филтър;
  •  Всеки филтър се изчислява спрямо вида и дисперсния състав за замърсителя – на тази база се определят степените на пречистване и типа на филтриращата материя.