Зареждане...

Патенти

Патент за полезен модел № 550
Патент за полезен модел № 550

Пластинчат топлообменен апарат (2002 г.)

Патент за полезен модел № 558
Патент за полезен модел № 558

Аеродинамичен шумозаглушител (2002 г.)

Патент за полезен модел № 565
Патент за полезен модел № 565

Слънчев колектор (2002 г.)

Патент за полезен модел № 664
Патент за полезен модел № 664

Фотоволтаична инсталация (2004 г.)

Свидетелство за промишлен дизайн
Свидетелство за промишлен дизайн

Свидетелство за промишлен дизайн № 3916 – Поливалентна инсталация за битово горещо водоснабдяване (2000г.)
Свидетелство за промишлен дизайн № 3917 – Отоплителен котел за течно и газово гориво (2000г.)
Свидетелство за промишлен дизайн № 3918 – Вихров разпределител на въздух (2000 г.)
Свидетелство за промишлен дизайн № 3919 – Осов вентилатор (2000 г.)
Свидетелство за промишлен дизайн № 4284 – Канален вентилатор (2001 г.)
Свидетелство за промишлен дизайн № 4285 – Гладкотръбни отоплителни тела (2001 г.)