Зареждане...

Филтри за въздух и газове

Предназначени са за очистване на въздух за „Вентилация и Климатизация”, както и за пречистване на замърсен отпаден въздух от технологични процеси в индустрията.

Като филтърни прегради се използват метални или пластични мрежи, обемни нетъкани материали от полиестерни щапелни влакна - адхезивно свързани  с полимер; обемни нетъкани материали, получени чрез иглонабиване; активен въглен (при очистване на газообразни вредни вещества и миризми); филтърна хартия; екстрадиран порьозен пенополиуретан; порьозна керамика; INOX, метални мрежи, и други.

При необходимост влакнестите материали се подлагат на повърхностна или обемна обработка чрез затопяване, термокаландриране, пърлене, пресоване, иглонабиване и други технологични процеси.

 ________________________________

Показаните филтърни конструкции се използват за:

  • Филтриране на пресен и оборотен въздух във вентилационни и климатични системи;
  • Пречистване на отпаден въздух от технологични процеси в индустрията: метални прахове; всички минерални прахове; цимент, прах от мелници; дървообработване, текстилна (фибропластинчати прахове), тютюнева, хартиена и фуражна промишленост; химическа, асфалтова, леярска промишленост; бояджийски и сушилни производства.

 

Класификацията на произвежданите от „ЕКОТОП” филтри, показани в галерията е следната: 

1. Мрежести филтри

2. Касетъчни филтри

3. Джобни филтри

4. Ръкавни филтри

5. Комбинирани филтри

 

6. Специални филтри

6.1. Лабиринтни INOX

6.2. Хартиени - фини; абсолютни

6.3. Цилиндрични

6.4. Активен въглен

6.5. Барабанни

6.6. Лабиринтен филтър - 6 реда 

6.7. Лабиринтен филтър - 4 редов


Конструкцията позволява произволна смяна на посоката на флуидния поток.


Всички видове филтри се произвеждат по посочени от клиента (проектанта) габаритни размери. Производителността по въздух варира от 500m3/h до 100 000m3/h, като се съобразява с вида на аерозола. Приемат се поръчки за филтри с произволни размери и геометрични форми.

Като опция предлагаме лабораторно изследване на аерозола или праха, и определяме вида на подходящият филтърен материал.

 _________________________________

Специалните филтри се прилагат успешно за замърсен въздух и газове в болнични заведения, ресторанти, кухни, лаборатории, химически производства, за намаляване на въздействието на неприятни миризми и други. Високоефективните филтри са подходящи за електронната промишленост, болници, чисти помещения, изложбени зали, кинозали, театрални и концертни салони, спортни зали и други.

_________________________________