Зареждане...

Филтри за въздух и газове

Предназначени са за очистване на въздух за „Вентилация и Климатизация”, както и за пречистване на замърсен отпаден въздух от технологични процеси в индустрията.

Като филтърни прегради се използват метални или пластични мрежи, обемни нетъкани материали от полиестерни щапелни влакна - адхезивно свързани  с полимер; обемни нетъкани материали, получени чрез иглонабиване; активен въглен (при очистване на газообразни вредни вещества и миризми); филтърна хартия; екстрадиран порьозен пенополиуретан; порьозна керамика; INOX, метални мрежи, и други.

При необходимост влакнестите материали се подлагат на повърхностна или обемна обработка чрез затопяване, термокаландриране, пърлене, пресоване, иглонабиване и други технологични процеси.

 ________________________________

Показаните филтърни конструкции се използват за:

  • Филтриране на пресен и оборотен въздух във вентилационни и климатични системи;
  • Пречистване на отпаден въздух от технологични процеси в индустрията: метални прахове; всички минерални прахове; цимент, прах от мелници; дървообработване, текстилна (фибропластинчати прахове), тютюнева, хартиена и фуражна промишленост; химическа, асфалтова, леярска промишленост; бояджийски и сушилни производства.

 

Класификацията на произвежданите от „ЕКОТОП” филтри, показани в галерията е следната: 

1. Мрежести филтри

2. Касетъчни филтри

3. Джобни филтри

4. Ръкавни филтри

5. Комбинирани филтри

 

6. Специални филтри

6.1. Лабиринтни INOX

6.2. Хартиени - фини; абсолютни

6.3. Цилиндрични

6.4. Филтърна касета с активен въглен

6.5. Барабанни

 

 

 


Конструкцията позволява произволна смяна на посоката на флуидния поток.


Всички видове филтри се произвеждат по посочени от клиента (проектанта) габаритни размери. Производителността по въздух варира от 500m3/h до 100 000m3/h, като се съобразява с вида на аерозола. Приемат се поръчки за филтри с произволни размери и геометрични форми.

Като опция предлагаме лабораторно изследване на аерозола или праха, и определяме вида на подходящият филтърен материал.

 _________________________________

Специалните филтри се прилагат успешно за замърсен въздух и газове в болнични заведения, ресторанти, кухни, лаборатории, химически производства, за намаляване на въздействието на неприятни миризми и други. Високоефективните филтри са подходящи за електронната промишленост, болници, чисти помещения, изложбени зали, кинозали, театрални и концертни салони, спортни зали и други.

_________________________________