Зареждане...

Касетъчни филтри

Произвеждат се  в две разновидности - плоски и дълбоки касетъчни с различна дълбочина. Плоските се подреждат в големи метални конструкции (схема 1) за удобство при регенерация или подмяна.

Дълбоките касетъчни филтри са със собствен каркас - самоносещи  и служат като самостоятелни филтриращи съоръжения във вентилационни и климатични камери.

И двете конструкции се изчисляват от конструктора или проектанта по скорост на филтриране. Филтърната материя се нагъва V-образно с дълбочина според конструкцията. Подходящи за вентилационни и климатични камери.