Зареждане...

Комбинирани филтри

Подходящи са за филтриране на големи потоци от замърсен въздух. Съчетават инерционно прахоулавяне с последователна филтрация през филтърни ръкави и джобни филтри. Могат да реализират дву- до пет-степенно пречистване на въздух или индустриални газове.

Отличават се със значителни габарити. Използват се успешно в леярни цехове, металообработване, дървообработване, производство на строителни материали, мебелна промишленост и др.