Зареждане...

ЕКОТОП Днес

Бизнес-група ЕКОТОП е организирана на принципа на затворен цикъл - пълен инженеринг в топлотехниката - заснемане и енергийно обследване, проектиране, производство, монтаж, сервиз и обучение в областта на: индустриална топлотехника, топлинни системи, слънчеви и специални системи; термопомпи; вътрешно газоснабдяване, промишлени и битови вентилационни системи, климатизация и пречиствателни системи за въздух.

Групата се състои от четири самостоятелно управлявани фирми:
"БИЗНЕС-ГРУПА ЕКОТОП" ЕООД, ЕТ “ЕКОТОП-Димитър Киров”, “СИСТЕМ-КОНСУЛТ 2002″ ЕООД и “ТЕРМОАКТИВ” ЕООД с 80 души персонал - научни кадри, преподаватели, инженери, техници и работници.
За 35 години реализирахме над 2270 обекта във всички стопански направления. Запазвайки принципа на инженеринга, Бизнес-група ЕКОТОП разви интензивна външнотърговска дейност и стабилизира редовното производство на топлотехнически изделия.
Днес “ЕКОТОП” има широка иновационна дейност и обучава специалисти в практиката по топлотехника за България. В професионалната гилдия Бизнес-група ЕКОТОП се доказа като инкубатор на бизнес-кадри в областта.
Производството на топлотехнически изделия е организирано в четири специализирани цеха, а днешната складова база е разположена на
4000 m2. Общата площ, която заема Бизнес-група ЕКОТОП, е 32 дка.Мобилният сервиз обслужва цяла България с шест сервизни коли. Научно-изследователското звено разработи и внедри над 50 оригинални изделия, 10 от които имат издадени патенти от Патентното ведомство на Република България.
За този период са получени общо 11 отличия от престижни организации и изложения.
- 2017 г. получихме Годишна награда от LUXURY PROPERTY AWARDS в категория „Иновации и енергийна ефективност ”.
- 2018 г. получихме „Балканска Бизнес Награда” от VIP-COMMUNICATION AGENCY в категория „Устойчиво развитие на бизнеса”.

- 2019 г. получихме Годишна награда за луксозно строителство, архитектура и дизайн от LUXURY PROPERTY AWARDS в категория  „Иновативни системи за луксозна климатизация 2019”.

Бизнес-група ЕКОТОП притежава всички необходими Сертификати за проектиране и изпълнение и ефективно взаимодейства по конкретни проекти на инженеринговата дейност в областта на професионалната топлотехника:
- Сертификати за качество/околна среда/здраве и безопасност при работа по ISO 9001:2015, ISO 14 001:2015 и ISO 45001:2018.
- Разрешения за специални видове СМР от Държавната агенция за метрологичен и технически надзор;
- Сертификати за енергийно обследване на сгради и промишлени предприятия от Агенцията за Енергийна Ефективност.

Нашите предимства са:
- дългогодишен (над 31 години) богат професионален опит, знания, практика и ноу-хау, придобити в процеса на сътрудничество с нашите клиенти и контрагенти, доказани в изпълнението на европейски проекти и разработването на обекти в цяла България;
- оптимизация чрез ефективни енергийни решения с индивидуална насоченост към реализацията на всеки Ваш конкретен обект;
- намаляване на Вашите инвестиционни разходи по част ОВК чрез конкурентни преференциални цени при избор на различни нива (класове) изпълнение на проекта;
- възможност за прилагане на съвременни бизнес-практики в изграждането на всички инсталации по част „Отопление, вентилация, климатизация”, „Електро и КИПиА” и „ВиК”.

ДНЕС БИЗНЕС-ГРУПА ЕКОТОП РАБОТИ С УВЕРЕНОСТ В БЪДЕЩЕТО НА ТОПЛОТЕХНИКАТА И СТОПАНСКОТО РАЗВИТИЕ НА БЪЛГАРИЯ.

ЗА НАС