Зареждане...

ЕКОТОП Учебен център

ИНТЕГРИРАН УЧЕБЕН ЦЕНТЪР.

През годините Бизнес-група ЕКОТОП се доказа като инкубатор на кадри за бизнеса. При нас са обучавани работници за производството, монтажници, техници и инженери. Забележителен брой инженерни кадри днес имат собствен бизнес в областта, благодарение на Бизнес-група ЕКОТОП.

През Лабораторията, Производствените цехове и обектите на Бизнес-група ЕКОТОП досега са преминали над 2000 студенти по Топлотехника и над 500 ученици от специализирани техникуми (Колежи).
Учебният център заедно с изследователската Лаборатория са разположени в производственото Предприятие на Бизнес-група ЕКОТОП в квартал Локорско.

Там се провеждат курсове за:

  • Шлосерство, заваряване, запояване и монтаж – за работници;

  • Проектиране, маркетинг, инженеринг, иновации – за инженери.


Бизнес-група ЕКОТОП организира за своя сметка обучение на специалисти в Италия, Испания и Германия. Нашият Учебен център е интегриран с партньорите ни в Италия, Испания и Германия.

Обучаваме срещу заплащане и външни участници – от предприятия, проектантски звена и фирми.

ЗА НАС